Partnere

Public Art Screens er et prosjekt initiert og drevet av i/o/lab - Senter for Framtidskunst www.iolab.no

Våre samarbeidspartnere for prosjektet er:

Norsk Kulturråd

Rogaland Fylkeskommune

Stavanger Kommune

Innovasjon Norge

Global Digital Media

Den Kulturelle Skolesekken

Sedition