Morgenstell

Vises uke 15 - 19
Morgenstell (2011) 
HD video  1 min. 
Filmen er inspirert av en historie fra etterkrigstidens Tyskland. 

Kunstner: 
Birgitte Sigmundstad