​Komposisjoner

Vises uke 14 - 18
Komposisjoner i rødt, hvitt og blått,  HDV, 2-kanals video, 07:14min, 2010

I dette felleskapsprosjekt utgjør individet en del av en større helhet. Prosjektets suksess faller på hvert enkeltindivids evne til å tilpasse seg resten av gruppen. I møtet mellom gruppens felles målsetning og enkeltindividets motiver, kan underliggende maktstrukturer skimtes.

Opptakene er gjort på Landsturnstevnet (Kristiansand 2009), en samling for landets turnforeninger som avholdes hvert 4. år på ulike steder i landet.

Kunstner: 
Nina Toft