Wobbly

Vises uke 12 - 16
Wobbly er en del av en serie videoperformancer som utforsker tilsetedeværelse i uklippede  videoopptak. I Wobbly filmes danseren i live prosessert analog video og vi observerer hvordan kroppen abstraheres og transformeres etterhvert som danseren fordobles og beveger seg langsomt fra posisjon til posisjon. Sammen med videoen Fuzzy utgjør de to en dyptik som framstiller abstraherte skjøre kropper frittstående i rommet.  

Kunstner: 
Unn Fahlstrøm