WEVARIATIONS

Vises uke 52 - 04
WEVARIATIONS er en pilot til et fremtidsscenario med transhumanistiske perspektiv rundt fleksible identiteter og ekspanderende rom for kritikk. 
I et sci-fi scenario bruker de interseksjonalitet og feministiske algoritmer som utgangspunkt, og utforsker samtidig skillene mellom profesjonell- og amatørkritikeren. Ved å presentere og tre inn i flere ulike stemmer, karakterer, personer og roller utfører de en forflatning av det hierarkiet som ofte dominerer kritikken. Videoen ble bestilt av Kunsthall Stavanger og Kapittel Litteratur Festival i 2016 for Norsk Kulturråds årlige konferanse i Stavanger.