Ullevål

Vises uke 47 - 51
Gurholt har siden 1999 utviklet sin unike arbeidsform Live Photo som tar utgangspunkt i stedspesifikke live installasjoner hvor kunstneren iscenesetter modeller i virkelige miljøer som et frosset tablå. Disse tablåene utforskes videre via medier som video, fotografier og maleri. I denne prosessen undersøker Gurholt hvordan et sett øyeblikk eller ett motiv kan utfolde seg i utallige retninger, lag og narrativ i forhold til hvem som ser og hvilke medier det uttrykkes gjennom. Live Photo-prosjektene er umiddelbart hverdagslige og realistiske i sine motivvalg, men det er det som ligger bak, under overflaten Gurholt viser oss: Kompleksiteten i relasjonen mellom mennesker og hvordan kjønnsroller, klasseforskjeller, samfunnsroller og maktrelasjoner, til en hver tid er tilstede i våre handlinger og våre forhold til andre mennesker. Flere av Live Photo-prosjektene stiller også spørsmål ved kunstens rolle og implikasjoner på verden utenfor institusjonen/kunstrommet. Hvilken kraft og kritisk potensial har kunsten egentlig og i hvilken grad lar mennesker seg virkelig påvirke av det de ser, leser og opplever? 

Kunstner: 
Crispin Gurholt