Viewfinder

Vises uke 39 - 43
SD 18’25 min. loop

Viewfinder  er en videomontasje basert på et amatør film/videoarkiv fra en person (f. 1922) som har dokumentert alt fra reiser til dagligdagse situasjoner fra 1950 fram til i dag. Med et hovedfokus på møte med nye steder dekostrueres og rekonstrueres materialet og hopper i tid og sted i en undersøkelse av materialisering av minne i forhold til billedproduksjon og dokumentasjon. 
Materialet er en blanding av 16mm, 8mm, dobbel8 mm, hi8, Super 8, VHS, MiniDV. Lyden består av en blanding av iakttakelser han gjør mens han filmer, opptak der han i dag reflekterer over sitt forhold til og bruk av kamera samt hans erindringer i møte med gamle opptak.

Kunstner: 
Helene Sommer