ADJUSTMENTS

ADJUSTMENTS
2010 © Stine Gonsholt
2D animasjon, 4 min. loop/stereo

Vises 10.april - 14.mai
Animasjonen tar utgangspunkt i menneskets fysisk og mentale streben etter å tilpasse seg et samfunn i endring.

Kunstner: 
Stine Gonsholt