Full Circle

Full Circle (2)
2016@S.Gonsholt
2D animasjon, 4.20 min. loop/stereo

Vises 17.april - 21.mai
Arbeidet viser i tre stadier historien om verden. Utgangspunkt for arbeidet er ulike tolkninger,og vitenskapelige teorier som omhandler begynnelsen til organisk liv, evolusjon, undergang og  gjenoppstandelse.  Sentralt  i  både  vestens  og  østens  filosofiske,  mytologiske  og  religiøse tolkninger,  er  balansen  og  konflikten  mellom  kaos  og  kosmos  (orden)  og  uordenen  som oppstår  når  orden  forstyrres.  I  animasjonen  Full  Circle  synliggjøres  utviklingen  gjennom  at det  som  ved  første  øyekast  ser  ut  som  noe  vakkert,  kontinuerlig  danner  nye  mønstre  som vokser og virker på hverandre.

Kunstner: 
Stine Gonsholt