House

visning uke 4 - 8 ved Public Art Screens 2017

1-kanals video installasjon / 10 min / Kristina Kvalvik / Simon Möller /2006
Videoen presenterer en fasade, typisk for svensk forstadsarkitektur fra 1950-tallet, kalt "Folkhemmet." Under videoen brytes fasaden sakte ned. Innbyggerne i bygningen er uvitende om dette og går videre med sine daglige aktiviteter. Det er ikke karakterene i videoen som skaper fortellingen, men bygningens endring og forfall. Maktforholdet mellom karakterene i videoen og betrakteren skifter når karakterene ser tilbake på betrakteren. På dette tidspunktet endres betrakteren fra å være en observatør til å bli observert. I presentasjonen er forsøket å skape en følelse av å være utenfor, ute av stand til å endre eller påvirke den sakte endring av fasaden.

Kunstner: 
Kristina Kvalvik