Cinéma

visning uke 3 - 7 ved Public Art Screens 2017

Cinéma er en svart-hvitt 16-mm film med danseren Rukmini Chatterjee. Filmen utforsker representasjonsproblematikk ved hjelp av sentrale elementer som blikk og gester. Aktivt og direkte konfronterer Chatterjee betrakterens blikk samtidig som hun kommuniserer ved bruk av tydelige gester som relateres til den klassiske før-indiske dansen Bharatanatyam. Ved bruk av ulike sceniske virkemidler i filmen skapes en forhandling mellom danseren og betrakteren. Filmen gransker også møter mellom kulturer – om hvordan orienten representeres i oksidenten, men også hvordan vi ser på ”de andre”. Den formale inspirasjonen er hentet fra stumfilm og eksperimentell film fra begynnelsen av 1900-tallet, hvor man på samme måte som i Barathanatyam benytter seg av en ekspressiv mimikk for å synliggjøre følelser og kommunisere betydning.

Kunstner: 
Marte Aas