Not Even Love Will Tear Us Apart

LIA arbeid Not Even Love Will Tear Us Apart har i fokus den ultimate symbol på kjærlighet: hjertet. Sistnevnte er foreslått gjennom stadig nye former som rotere, flytte og speiler hverandre. Alle former vises i par, og sammensetningens evighets antyder den førstnevnte vil bli separert. Men til slutt gjenstår hvert par er koblet til et felles punkt. LIA: "som med relasjoner mellom elskere, skjer permanent endring i detaljene, mens den generelle estetiske forblir den samme". Nye former transformerer gamle strukturer, og legger stadig større dybde i det resulterende bildet, dermed bygge en historie som i sin tur danner bakteppet for enda nye formasjoner.

LIA bor og arbeider i Wien.

Kunstner: 
LIA