Inside The Diamond

Inside The Diamond er en illustrasjon av LIA`s eksepsjonelle evne til å kombinere sine egne kreative ideer og intensjoner med moderne teknologi, nemlig digital kode og en maskin systematiske tolkning av menneskelig instruksjon. Verket består av et sett med regler som kombinerer både numeriske konstanter og instruksjoner for digital tolkning. Sistnevnte transkriberer i krystallinske strukturer som over tid utvikle seg i farger, gir inntrykk av lys som brytes gjennom et prisme. Den stadige utviklingen av Inside The Diamond er ikke bare vakker å observere, men utvikler seg sakte nok til å bli observert i stor detalj. Inside The Diamond kan spilles sømløst i en loop.

Kunstner: 
LIA