Inside

En av de mest slående trekk i min videokunst er det ønske om det underbevisste, og jakten på den mystiske i samtiden. Jeg pleier å starte fra et stills (fotografi) som får en helt ny mening av manipulasjon og bevegelse. Jeg holder utkikk etter symbolske verdier av gjenstander, og ofte undersøke jeg deres ulike roller i historie eller kunsthistorie.

Som en global borger med to ulike kulturelle bakgrunner er jeg alltid åpen for andre synspunkter og en annen måte å se på og oppleve ting. Selv om resultatet kan være absurd, liker jeg å bruke det i arbeidet mitt, spesielt i slike saker, for mitt arbeid mister sin identitet uten satire og litt humor.

Kunstner: 
Dario Bardic