Plunge

Utøveren, sett på som artist, legger ansiktet ned på en stor hvit flate, som består av en haug av 105 hvite ark på 4 x 3 m hver. Handlingen begynner som en utforsking av den gitte overflaten ved riving, klemming og strekking av det hvite papiret med hendene. Kunstneren kjemper med mediet, han leter, og mens du søker er han tvunget til å ødelegge. Kameraet filmer handlingen fra toppen, slik at skjermen blir et lerret og handlingen en tegning konstruert av dekonstruksjon.

Kunstner: 
Pavel Braila