Contemplation

Contemplation begynner med mørke, og litt etter litt vises et ansikt. Bakgrunnen og ansiktet lyser gradvis, til bildet er helt hvitt og opplyst. Lydsporopptaket er fra et pendlertog.

Kunstner: 
Antti Tanttu