P.I.G.#1

En mann og kvinne er i sentrum av scenen og er klapser hverandre med hender fulle av farget maling. Konseptet med forestillingen er den irrasjonelle og metodiske volden i hverdagen som blir ritual lik alle former for vold i hjemmet. En vold som er udødeliggjort av sporene igjen på den svarte lerretet. På slutten av forestillingen mannen og kvinnen, lik laboratorie mus, tar de av seg de skitne klærne og spikrer dem til lerretet med en stift pistol. Serie vold blir serialisert kunst. Den dagligdagse rutine av det onde blir kunst rutine og hver gang forestillingen gjentas vil det produseres et nytt lerret.

Kunstner: 
Francesca Fini