Liszt

Det er begynnelsen av det 20. århundre og tre barn poserer for et familiebilde. Barna er unge pionerer i en koloni av kristne innvandrere i Jerusalem. Dette er utgangspunktet for en digital omforming hvor den nedre del av ansiktet til barna erstattes av kunstneren, i en reversering av tid og hvor betydningen krystalliseres i en ikke-tid og ikke-betydning. På denne måten kommer en annen fortelling til syne som, ved å innkorporer seg selv på de særegne omstendigheter der bildet ble tatt, søker etter sin metaforisk betydning.

Kunstner: 
Francesca Fini