Paint Unpaint

Kota Ezawa er en San Francisco-basert kunstner som ofte bearbeider bilder fra populærkultur, film og kunsthistorie, ved å strippe dem ned til sine kjerneelementer. Hans forenklede versjoner forblir lett gjenkjennelige og potente, en prosess som belyser viktigheten enkelte bilder har på sine seere. Ved å arbeide i en rekke medier, så som digital animasjon, lysbildeprojeksjoner, lysbord, papirutklipp, collage, print, og tre skulpturer, opprettholder Ezawa en sterk bevissthet av hvordan bilder former vår erfaring og minner om hendelsene.

Kunstner: 
Kota Ezawa