A Cinematic Point of View

Anne Klovning i samarbeid med Elizabeth Sardari-Kermani (UK)
Vår intensjon er en frigjøring fra filmatiske bånd eller føringer, i søken etter en friere synsvinkel, en synsvinkel som involverer sjansespill og flux.
Filmingsprosessen blir basert på å skape en erfaring for performerene, som her er Anne Klovning og Liz Sardari, istedenfor å komponere kameravinklene. Performerene har bind for øynene og blir nødt til å se innover i seg selv for å oppleve. Performerene vil prøve å glemme deres visuelle hukommelse, og etterpå vil de se gjennom og kontemplere det filmede materialet. Har et nytt perspektiv blitt skapt? Ved å være fri, har de funnet noen nye teknikker?
Under ”innspilling/filming” vil det være et ”live” kamera som er koblet til det store filmlerretet i kinosalen. Så lenge performerene utfører sin performance, vil de også bli sett på som skuespillere på filmlerretet av alle de oppmonterte kameraene som tar opp performancen. Performerene vil ta på seg alle de nødvendige rollene for å skape en ny kino, hvor kameraene blir publikum.
Det er også et aspekter av kontroll her, siden performerene har bind for øynene, er de også utsatt og eksponert.

Kunstner: 
Anne Klovning