A Journey

A Journey presenterer utdrag fra en interaktiv video-installasjon opprinnelig kalt 'A Journey to the center of the Earth "".
Det audiovisuelle materialet er bilder og videoer fra private reiser til fremmede steder, 3d modellerte og animerte objekter inspirert av Ernst Haeckels nedtegnelser av havorganismer og animerte tegninger av mennesker i aksjon. Arbeidet er inspirert av romanen til JulesVerne ved samme navn. A Journey er en poetisk fortelling som foregår i verdensrommet og det indre landskap.

Kunstner: 
Trine Wester