NoExit

Denne videoen består av utdrag fra en installasjon med to videoer som viser animerte bilder fra to fengselsceller ved Oslo kretsfengsel for menn, og Bretvedt Kvinnefengsel (for kvinner). Begge cellene er avbildet slik at du kan se hele rommet, med vegger, tak, gulv, interiør og personlige eiendeler. Korte glimt av 3D-animasjoner som representerer den tomme rom og et overdrevet synspunkt skaper en følelse av uro. Arbeidet følges av et lydspor innspilt fra fengslels korridorer blandet med enkle beats. Ingen mennesker kan bli sett eller hørt. Dette arbeidet tar opp problemstillinger knyttet til det moderne menneskets tilsynelatende ønske om frihet og fritak fra individuelt ansvar, opp mot behovet for trygghet og beskyttelse. Betrakteren er også konfrontert med aspekter av voyerisme.

Kunstner: 
Trine Wester