När vi döda vaknar

hold Filmen er basert på de skjulte hjørner av bybildet og dets operatører av søppel, sneiper, hetter og te-poser, etc. Historien finner sted en kveld når rusk kommer i live, reiser seg og går bort. Mer og mer søppel samles og til slutt forsvinner inn i nattehimmelen som en stor sverm av insekter. Tittelen Når vi døde vågner fra Ibsens siste skuespill med samme navn og refererer både til en visjon av forbrukskultur som en kultur som er dømt til undergang, men også til noe nytt og uventet vil ta over da. Tittelen refererer både til zombie filmer og til Bibelen, der folk er spådd til å bli vekket på den siste dag, for å gå fra å være død for å gå tilbake til å leve og være en del av en ny, uventet historie, akkurat som ting gjør i filmen.

Kunstner: 
Johan Svensson