Against the tide

Når jeg lager film så utfører jeg repetitive handlinger foran kamera, hvor jeg dokumenterer meg selv holde på med tilsynelatende forgjeves, men utholdende fysiske øvelser.

Disse handlingene kan sees som en romantisk respons til, eller en trang til å rømme fra, rommet de utføres i. Arbeidene er prosess-baserte, og det er utstyret eller min fysiske utholdenhets begrensning som utgjør deres grunnlag og rammer. Den repetitivt utførte handlingen er ofte absurd eller meningsløs.

Eksempelvis i verket “Untitled, (Victoria Park)”, hvor jeg prøver å klatre opp en lyktestolpe før opptrekk-mekanismen i 16mm bolex-kameraet går ut, hvilket er umulig ettersom filmen kuttes før jeg oppnår dette. Resultatet blir et absurd forsøk på å oppnå en meningsløs oppgave.

I filmen “Against the Tide” prøver jeg å svømme mot en strøm som er for sterk, og jeg blir om og om igjen skylt ut av rammen.

 

Kunstner: 
Jenny Baines