Not Resting

 

Not Resting ble filmet fra en enkel vinkel i en sekvens. Det er en film laget i farger, men hvis temaet er svart og hvitt, dvs det finnes ingen "fargede" objekter i filmen, bortsett fra ett objekt, engang. Sekvensen er strukturert rundt et
antall formale ideer: av film varighet, en bevegelse fra lys til mørke, statisk kamera og statisk emne. Som de fleste av Hamlyns filmer, er denne opptatt av lys og dets ubegrensede mutasjoner og uløselige problemer, i møte med film.

 

 

 

Kunstner: 
Nicky Hamlyn