On the Grid

Bell-Smith's digitale videoer undersøker den stadig økende sirkulasjonen av bilder og digitalt materiale, fra de første dataspillene til de nyeste dataprogrammene. Bell-Smith’s arbeider inkorporerer ofte det visuelle vokabularet som finnes på internett og estetikken og semiotikken fra dataprogrammer som Powerpoint og internettsider som Youtube. Gjennom appropriasjon av materiale fra kommersielle videoer, klassisk film og samtidskunst, revurderer han den kulturelle meningen av materialet i en “post-personal computer”, “post-internett”, “post-Google” tid. I On The Grid bruker han “readymade” materiale funnet i bildedatabanker, som han så setter sammen i en abstrakt, organisk helhet.

Kunstner: 
Michael Bell-Smith