Suhrke/Skevik

Suhrke/Skevik er en duo bestående av Hilde Skevik og Ellen Henriette Suhrke, begge billedkunstnere med bakgrunn fra Kunsthøgskolen i Bergen. De arbeider for tiden i Oslo og København. Som duo fokuserer de på kroppsspråk og symbolske gester i en ordløs dialog, hvor samspillet mellom to personer står sentralt. De tar ofte utgangspunkt i en lek eller handling som estetiseres til den oppleves som rituell, poetisk eller absurd. Siden 2011 har de produsert en serie med video, performance- og fotoarbeider. De har mottatt flere stipender og priser, deriblant Anne og Jakob Weidemanns stipend, og har deltatt ved en rekke utstillinger og perfor-mancefestivaler i inn- og utland. 

Country: 
Norway

Artist artworks