Kristina Kvalvik

Jeg arbeider med bevegelige bilder som tar form i installasjoner, med utgangspunkt i et narrativ format. Det er problematikken omkring fortellerform og representasjon i film jeg beskjeftiger meg med. Jeg jobber med abstraksjon og dekonstruksjon av de etablerte formene i klassisk film. Mine arbeider bærer preg av science fiction, mystikk og psykoanalyse fortalt med subtile undertoner. 
Det sentrale i mitt kunstnerskap relaterer seg til spørsmål omkring overvåkning, det uforklarlige og det truende. Jeg arbeider med video ut ifra et fortellerperspektiv der jeg undersøker blikkets posisjon og vår evne til å tolke det vi ser. Jeg konstruerer karakterer som forteller fra det perspektiv som de ser fra, i stedet for å bli sett på. Mitt mål er å understreke at man ser fra ens eget perspektiv og at det ikke finnes noen form for “naturlig” blikk.

Verket "House" som presenteres av Kristina Kvalvik er gjort i samarbeid med Simon Möller (født 1974 i Stockholm) svensk kunstner, som har bodd og vært aktiv i Malmö siden 1997. Han arbeider med video, installasjon, video og skulptur. Han studerte film og kunst, og har en mastergrad i kunst fra Malmö Kunstakademiet i 2008.

Country: 
Norway

Artist artworks