Gitte Sætre

Gitte Sætre ble født i 1975, året internasjonal kvinnedag ble markert for første gang. 43 år etter er det flere kvinner i gatene enn noen gang. Sætre jobber med kunst politisk og hun bruker sin ytringsfrihet aktivt gjennom ulike prosjekter. Hun er alltid klar til å rydde svinestien din.
Siden 2014 har hun jobbet med et pågående prosjekt hvor hun oppsøker steder og/eller hendelser som trenger et feministisk blikk. Et prosjekt hun kaller for Woman Cleaning. Det prosjektet som kanskje har fått mest oppmerksomhet er Woman Cleaning Shame’, Oslo 2014. Hvor hun vasket utenfor Stortinget med det norske flagget, i forbindelse med regjeringens valg om å ikke hilse Dalai Lama offisielt velkommen p.g.a økonomiske trusler fra Kina.

Kunstneren Gitte Sætre henter sitt materiale for kunstnerisk bearbeidelse fra nasjonale og internasjonale dagsaktuelle problemstillinger som preger vår offentlighet.Hun driver med andre ord ikke med gravende journalistikk, hun bruker eksisterende materiale for å undersøke hva virkeligheten gjør med oss som enkeltpersoner og med samfunnet . Metodikken hun tar i bruk betegnes detournament; en teknikk som ble utviklet på 50-tallet av ’Letterist International’, og senere tatt opp av Situasjonistene. Metoden ble brukt for å avsløre slitasje og tap av betydning og etterhvert har metoden blitt brukt for å snu uttrykk for det kapitalistiske systemet og dets mediekultur mot seg selv. Eks. Slogans/logoer blir vendt mot annonsørene eller politisk status quo. Détournement ble også brukt til å sette opp subversive politiske «pranks» under punkbevegelsen på slutten av 1970-tallet og inspirerte kulturer på  slutten av 1980-tallet. Ref. til kunst aktivist gruppen: ’The Yes Men’.

Country: 
Norway

Artist artworks

Tittel År
Parking Statoil