Crispin Gurholt

Billedkunstner Crispin Gurholt (f. 1965, Oslo) er basert i Oslo og Berlin og arbeider med live installasjoner, video, foto og maleri. Han har siden 1999 utviklet sin unike arbeidsform Live Photo som tar utgangspunkt i stedspesifikke live installasjoner hvor kunstneren iscenesetter modeller i virkelige miljøer som et frosset tablå. Disse tablåene utforskes videre via medier som video, fotografier og maleri. I denne prosessen undersøker Gurholt hvordan et sett øyeblikk eller ett motiv kan utfolde seg i utallige retninger, lag og narrativ i forhold til hvem som ser og hvilke medier det uttrykkes gjennom. Live Photo-prosjektene er umiddelbart hverdagslige og realistiske i sine motivvalg, men det er det som ligger bak, under overflaten Gurholt viser oss: Kompleksiteten i relasjonen mellom mennesker og hvordan kjønnsroller, klasseforskjeller, samfunnsroller og maktrelasjoner, til en hver tid er tilstede i våre handlinger og våre forhold til andre mennesker. Flere av Live Photo-prosjektene stiller også spørsmål ved kunstens rolle og implikasjoner på verden utenfor institusjonen/kunstrommet. Hvilken kraft og kritisk potensial har kunsten egentlig og i hvilken grad lar mennesker seg virkelig påvirke av det de ser, leser og opplever? 

Crispin Gurholt er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og ved New York Film School SCE. Gurholt har blant annet deltatt i Havanna Biennalen og Venezia Biennalens Official Collateral Program, han har hatt soloutstillinger og større prosjekter ved en rekke norske kunstinstitusjoner som Henie Onstad Kunstsenter, Stenersenmuseet, Nationaltheatret, Vigeland-museet, Nordnorsk Kunstmuseum, Lillehammer kunstmuseum og Haugar Vestfold Kunstmuseum. Han har blitt presentert i messer som Art Copenhagen og Art Cologne, samt vist sine arbeider i London, Roma, Torino, Madrid og Paris, og deltatt på en rekke internasjonale kunstfilmfestivaler. 

Live Photo
www.livephoto.no

Country: 
Norway

Artist artworks