Michael Bell-Smith

Michael Bell-Smith's (US) arbeider inkorporerer ofte det visuelle vokabularet som finnes på internett, estetikken og semiotikken fra dataprogrammer som Powerpoint og internettsider som Youtube. Gjennom appropriasjon av materiale fra kommersielle videoer, klassisk film og samtidskunst, revurderer han den kulturelle meningen av materialet i en “post-personal computer”, “post-internett”, “post-Google” tid. I Action Hack, Smoke Screen, On The Grid, og Grid Panic bruker han “readymade” materiale funnet i bildedatabanker, som han så setter sammen i en abstrakt, organisk helhet.

Country: 
United States
Education: 

Brown University, BA, Art Semiotics

Exhibitions
  • 2008: Foxy Production, New York
  • 2007: Roslyn Oxley9 Gallery, Sydney
  • 2006: Foxy Production, New York

Artist artworks

Tittel År
Smoke Screen 0
On the Grid 2007