Andrea Ackerman

Ackerman er en kunstner, forfatter og teoretiker som studerte fysikk og biofysikk ved Yale og Harvard Medical School i nevrovitenskap. Hun fokuserer på vår utvikling forhold til teknologi, kunstig intelligens og det syntetiske, utforskning i ny media kunst med moderne konsepter av mekanismene rundt bevissthet, hjernens plastisitet og empati. Hun arbeider med en generell teori om estetisk opplevelse som bygger på nyere teorier om den kaotiske dynamikk av hjernen / sinnet.

Email: 
Country: 
United States
Exhibitions