Åslaug Krokann Berg

Åslaug Krokann Berg er blant annet kjent for tverrfaglige prosjekter i samarbeid med musikere, fotografer, scenografer og performance kunstnere. Berg har vært aktiv på kunstscenen siden siste halvdel av 90-tallet hun har hatt flere separatutstillinger nasjonalt og deltatt på flere gruppeutstillinger internasjonalt.

Om arbeidene sine sier hun : -“Arbeidene mine kretser ofte rundt tema som tid, minner, og om å åpne opp for nye måter å se virkeligheten på. Flytter man blikket og ser ting fra en litt annen vinkel, oppstår det nye virkeligheter og oppfattelser av denne.I arbeidene prøver jeg å vise noe som virker kjent, men som likevel er ukjent. Det er et ønske om å løsrive seg fra vår vante måte å forstå og oppleve verden på.På avstand kan situasjoner se både absurde og meningsløse ut. Hva er det vi holder på med og hvorfor? I dagens samfunn kan man lett kjenne at det er lite rom for forskjellige måter å oppfatte verden og være i verden på. Frykten for det som er annerledes, det ukjente eller uforståelige omgir oss på alle kanter i alle former. Det er liten plass for det eller de som faller utenfor, de som beveger seg på grensen. Ønsket er å gi en gjenklang av noe gjenkjennelig, noe humant og menneskelig som vi alle er en del av.”

 

Email: 
Country: 
Norway
Exhibitions

    Artist artworks